Puls

Stanovení diagnózy  

Puls je diagnostický nástroj vycházející z „10 znaků zdravé misijní církve“. Umožňuje hlubší vhled do stavu sboru za použití měřítek z oblasti Veritas. Hodnotí také úroveň vidění potřeby změny, odhodlání a prostředků ke změně místního sboru. Puls používá dotazník, který vyplňují všichni členové a návštěvníci sboru. Závěrečná zpráva Pulsu společně s výsledky práce Přípravného týmu Cesty obnovy (dříve: Tým pro sborovou obnovu) budou sloužit jako základ pro přemýšlení a planování dalšího směřování sboru.

 

Kontakt

Cesta obnovy Církev bratrská - RCB
Soukenická 15
110 00 Praha 1
cestaobnovy(zavinac)seznam.cz